Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zsp7zyrardow.szkolnastrona.pl

Treść strony

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 7 w Żyrardowie

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 7  w Żyrardowie

96-300 Żyrardów ul. Roosevelta 2
ogłasza nabór na stanowisko: 

 

Samodzielny referent ½ etatu

 

1.       Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie średnie

·         osoba aplikująca na stanowisko Samodzielnego referenta nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne 

·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  publicznych.

·          umiejętność pracy na komputerze w zakresie obsługi pakietu MS OFFICE

·         znajomość ustawy o systemie informacji oświatowej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i ustawy o finansach publicznych

      

2.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·         prowadzenie systemu informacji oświatowej

·         prowadzenie rozliczeń finansowych związanych z realizacją zadań jednostki

·         prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych

·         sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym

·         prowadzeni klasyfikacji budżetowej

·         rozliczanie deklaracji PFRON

 

3.     Wymagane dokumenty:

·         życiorys (CV),

·         list motywacyjny,

·         kserokopie dokumentu poświadczającego wykształcenie ( dyplom),

·         kwestionariusz osobowy (druk standardowy)

·         kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia ,kwalifikacje i staż pracy

·         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za  przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

·         oświadczenie o treści : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” Dz. U. Nr 133 poz.833 z późn. zm).

·         kserokopia dowodu osobistego

 

       4.     Wysokość wynagrodzenia na wymienionym stanowisku ustalona zostanie zgodnie z Regulaminem         Wynagradzania Pracowników  Zespołu Szkół Publicznych nr 7

5.  Procedura zawarcia umowy z wybranym kandydatem przewiduje zawarcie pierwszej  umowy na okres    próbny, następnie umowy terminowej, po czym następuje zawarcie  umowy na czas nieokreślony.

6. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:”  dotyczy naboru na

       stanowisko „Samodzielny referent”

       w sekretariacie Zespołu Szkół Publicznych nr 7 w Żyrardowie,  96-300 Żyrardów ul. Roosevelta 2

      do 28.01.2011 do godziny 16ºº.

 

         

          Oferty, które wpłyną do Zespołu Szkół Publicznych  nr  7 w  Żyrardowie po 28.01.2011r po godz. 16.00,  nie będą rozpatrywane.

 

drukuj (Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 7 w Żyrardowie)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Pikuła-Marczak
    data wytworzenia: 2011-01-14
  • opublikował: Magdalena Szwed
    data publikacji: 2011-01-14 23:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-01-14 23:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4283
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-01-14 23:56:10